Handelsbetingelser - Superfit Mor

GRATIS GAVER : Få mine
4 bedste maveøvelser til efter fødslen + 5 dages Mini-Kursus

Ja tak, send dem straks

Handelsbetingelser

Generel information:

Produkter og tjenester udbydes af Superfit Mor ApS, Bastebjerg 16, 2690 Karlslunde, DK. +45 6127 0317. CVR-nr. 38 58 47 15. Kontakt på info@superfitmor.dk

Alle priser er i danske kroner (DKK) inkl. moms. Betalinger skal ske med Dankort, Visa, Mastercard eller via MobilePay til 44417

Fortrydelsesret
Der ydes ikke fortrydelsesret på digitale varer (dvs. digitalt indhold som f.eks. ebøger, lydfiler eller videomateriale, der ikke leveres på et fysisk medium) jfv. forbrugeraftaleloven.

Ved køb af online produkter fraskriver du dig de normale 14 dages returret. Som forbruger har du normalt 14 dages fortrydelsesret. Denne fortrydelsesret bortfalder ved digitalt leverede varer og ydelser, så snart det købte tages i brug, da det derefter ikke kan tilbageleveres. Produktet betragtes som taget i brug, når du har gennemført betalingen og modtaget din faktura og dermed adgang til det pågældende træningsprogram eller online workshop.

Ved køb af abonnement/engangskøb giver du dit samtykke til, at de 14 dages fortrydelsesret bortfalder. Det betyder, at fortrydelsesretten bortfalder, så snart betalingen er godkendt og produktet anses derved som taget i brug. Dette gælder alle digitale produkter på (video- og audioprogrammer, e-bøger, web-seminar). Digitale produkter dækker over alle online og download produkter i webshoppen.

Levering sker umiddelbart efter betaling som oftest i løbet af få minutter, men i helt særlige tilfælde kan der gå op til 5 hverdage.

Licensrettigheder
DELING OG/ELLER DISTRIBUERING AF SUPERFIT MOR’S MATERIALE ER IKKE TILLADT. HANDLINGER I STRID MED LICENSRETTIGHEDERNE VIL RESULTERE I RETSFORFØLGELSE.

Alle rettigheder til digitale produkter kurser, workshops samt events tilhører Superfit Mor ApS. Ved køb opnås licens til at benytte det købte produkt som angivet under det pågældende produkt. Det er strafbart at distribuere materialet videre.

Som kunde er det Deres ansvar, at det købte materiale ikke videregives af tredje part.

Den tildelte licens til elektroniske produkter berettiger dig til, inden for lovgivningens rammer, at anvende de købte produkter til personligt, ikke-erhvervsmæssige formål, men ikke til videresalg, overførsel, overdragelse eller underlicensiering.

Du er til enhver tid berettiget til at anvende de købte produkter på lige så mange udstyrsenheder (f.eks. en mobiltelefon, ipad og computer), du har lyst til.

Al kopiering og yderligere uretmæssig spredning er forbudt. Du er selv ansvarlig for, at filerne ikke spredes videre til andre brugere.

En licens er personlig og må kun bruges til én person. Derfor er det ikke lovligt at flere deles om én licens. Ved accept af vores betingelser accepterer du, at du kun bruger din licens til én person, og derfor ikke deler den med andre eller bruges til anden undervisning.

Abonnementbetingelser
For abonnementer gælder at abonnementsprisen, som oplyst på produktsiden, automatisk bliver trukket for hver abonnementsperiode. Kvittering for trækket tilsendes per email.

Du modtager en email med bekræftelse på din abonnementstilmelding efter indgåelse af abonnementet. Abonnementer refunderes ikke.

Du betaler hver abonnementsperiode forud og er selv ansvarlig for at opsige dit abonnement, hvis du ikke ønsker at fortsætte abonnementet.

Du kan når som helst opsige dit abonnement ved at logge ind på din konto og selv stoppe abonnementet eller ved at skrive til info@superfitmor.dk. Opsigelsen er øjeblikkelig og efter opsigelsen vil der ikke blive faktureret eller trukket yderligere. 

Allerede udsendte fakturaer skal dog stadig betales. Hvis du har købt et produkt via ratebetaling skal de resterende rater betales. Det vil i praksis sige, at du først kan opsige dit abonnement efter den sidste rate er betalt. Efter opsigelsen af dit medlemskab har du adgang i den resterende periode, du har betalt for.

Særligt ift. Superfit Mor’s VIP Klub: Du kan vælge at være tilmeldt VIP Klubben i 30 dage uden binding. Dvs. du kan opsige dit 30 dages abonnement når som helst – også på Dag 29 af perioden. Abonnementet fortsætter, indtil du opsiger det.

Binder du dig for mere end de 30 dage, betaler du en lavere månedlig rate. Disse ratebetalinger trækkes automatisk hver måned og kan opsiges efter sidste betaling er sket. Når bindingsperioden er udløbet overgår fortsætter abonnementet som et 30 dages abonnement uden binding, indtil du opsiger det eller tegner en ny bindingsperiode.

Ønsker du at ændre det kreditkort abonnementet trækkes på gøres dette ved at klikke på det link, der står i hver faktura.

Vær opmærksom på, at VIP Klubben kun kan betales med kreditkort (Dankort, Visa eller Mastercard).

Billeder og tekst
Billeder og tekst på  og købt fr Superfitmor.dk tilhører virksomheden, SuperFit Mor ApS. Alle billeder og tekst, der er gengivet på Superfitmor.dk har Superfit Mor ApS v/ Thora Bjørn samtlige rettigheder til, herunder ophavsrettighederne. Billeder eller tekst fra Superfitmor.dk må ikke kopieres, gengives eller lign. uden forudgående skriftlig tilladelse fra Thora Bjørn personligt. Alle rettigheder forbeholdes. Krænkelse af nævnte rettigheder samt intellektuelle rettigheder er erstatningspådragende.

Levering af digitale produkter
Digitale produkter, som ebøger, lydfiler eller videoer, leveres efter et gennemført køb i form af et personligt login til det pågældende online træningsrum. Når du har afsluttet købsprocessen, modtager du inden for få minutter en faktura med et personligt login på den e-mail, du har oplyst. VIGTIGT: Tjek at du har oplyst korrekt emailadresse! Har du betalt via Mobilepay kan der gå op til 12 timer, før købet godkendes, da disse køb skal sendes manuelt videre i systemet.

Ansvarsbegrænsning
Superfit Mor ApS kan ikke gøres ansvarlig for indirekte tab, herunder følgeskader, drifts- og omsætningstab, avancetab, tidstab eller andet indirekte tab med mindre andet følger af dansk rets almindelige ufravigelige regler.

Regler for kurser hos Superfit Mor ApS
Adgangen til kurser på sker via et personligt login og password. Det købte password må udelukkende benyttes af én person, og adgangen til kursus områder. Det er således i strid med den indgåede aftale at lade mere end én person benytte adgangen, og overtrædelser heraf vil blive fulgt op af erstatningskrav.

Det er forbudt under erstatningsansvar at videregive og/eller citere i uddrag eller samlet af det indhold, du har adgang til i onlinekurserne via password.

Superfit Mor ApS forbeholder sig ret til at afvise at give medlemsskab til en person, såfremt dette skønnes at være den bedste løsning.

Systemkrav
Brug af digitale produkter, f.eks. ebøger, lydfiler, videoer mv, købt hos Superfit Mor ApS forudsætter, at du er i besiddelse af udstyr, såsom en iPad, ebogslæser eller computer med internetadgang og særligt software, hvilket naturligvis kan medføre særlige udgifter for dig. Brugen kan kræve, at du fra tid til anden foretager opdateringer eller opgraderinger. Da brug af digitale produkter købt hos Superfit Mor ApS kræver hardware, software og Internetadgang, kan disse faktorer have indvirkning på din mulighed for at benytte det købte. Du anerkender og er indforstået med, at sådanne systemkrav, der fra tid til anden kan ændres, er dit eget ansvar.

Dansk ret
Enhver uoverensstemmelse i anledning af køb og bestilling af varer m.v. hos Superfit Mor Aps er omfattet af dansk ret.

Personlig vejledning
En booking er først gældende, når betalingen er gået igennem og man har modtaget en bekræftelse pr. mail fra Superfit Mor Aps.

Aflysning af 1:1 sessioner/personlig vejledning/1:1 konsultationer skal ske senest 48 timer før sessionen påbegynder. Ved rettidig aflysning kan det fulde beløb refunderes. Ved ikke-rettidig aflysning refunderes det indbetalte ikke.

Forbehold
Superfitmor.dk tager forbehold for trykfejl og prisfejl på alle produkter på hjemmesiden.

Personoplysninger

Læs her mere om, hvordan Superfit Mor ApS behandler personoplysinger i overensstemmelse med GDPR-lovgivningen.

Superfit Mor ApS forbeholder sig retten til at lukke for adgangen til at downloade produkter, såfremt de indtastede personoplysninger er åbenlyst falske.

Træn med omtanke
Alt materiale fra Superfit Mor ApS bygger på grundig research. Selvom alle foranstaltninger er taget for at sikre, at informationen og øvelserne er korrekte, kan forfatteren eller Superfit Mor ApS ikke holdes ansvarlige for eventuelle skader, uheld eller tab, som utilsigtet måtte opstå. Træningen foregår på eget ansvar.

Få grønt lys fra din læge, inden du starter med at træne, efter du har født. Lyt altid til din krop og hold pause, hvis du føler ubehag.