Handelsbetingelser

Generel information:

Produkter og tjenester udbydes af Superfit Mor, Strandstien 8, 2680 Solrød Strand, DK. CVR-nr. 38584715. Kontakt på info@superfitmor.dk. Alle priser er i danske kroner (DKK) inkl. moms. 

Betalinger skal ske med Dankort, Visa, Mastercard eller via MobilePay.

Fortrydelsesret
Der ydes ikke fortrydelsesret på digitale varer (dvs. digitalt indhold som f.eks. ebøger, lydfiler eller videomateriale, der ikke leveres på et fysisk medium) jfv. forbrugeraftaleloven.

Ved køb af online produkter fraskriver du dig de normale 14 dages returret. Som forbruger har du normalt 14 dages fortrydelsesret. Denne fortrydelsesret bortfalder ved digitalt leverede varer og ydelser, så snart det købte tages i brug, da det derefter ikke kan tilbageleveres. Produktet betragtes som taget i brug, når du har gennemført betalingen og modtaget din faktura og dermed adgang til det pågældende træningsprogram eller online workshop.

Ved køb af abonnement/engangskøb giver du dit samtykke til, at de 14 dages fortrydelsesret bortfalder. Det betyder, at fortrydelsesretten bortfalder, så snart betalingen er godkendt og produktet anses derved som taget i brug. Dette gælder alle digitale produkter på (video- og audioprogrammer, e-bøger, web-seminar). Digitale produkter dækker over alle online og download produkter i webshoppen.

Levering sker umiddelbart efter betaling som oftest i løbet af få minutter, men i helt særlige tilfælde kan der gå op til 5 hverdage.

Licensrettigheder
DELING OG/ELLER DISTRIBUERING AF SUPERFIT MOR’S MATERIALE ER IKKE TILLADT. HANDLINGER I STRID MED LICENSRETTIGHEDERNE VIL RESULTERE I RETSFORFØLGELSE.

Alle rettigheder til digitale produkter kurser, workshops samt events tilhører Superfit Mor ApS. Ved køb opnås licens til at benytte det købte produkt som angivet under det pågældende produkt. Det er strafbart at distribuere materialet videre.

Som kunde er det Deres ansvar, at det købte materiale ikke videregives af tredje part.

Den tildelte licens til elektroniske produkter berettiger dig til, inden for lovgivningens rammer, at anvende de købte produkter til personligt, ikke-erhvervsmæssige formål, men ikke til videresalg, overførsel, overdragelse eller underlicensiering.

Du er til enhver tid berettiget til at anvende de købte produkter på lige så mange udstyrsenheder (f.eks. en mobiltelefon, ipad og computer), du har lyst til.

Al kopiering og yderligere uretmæssig spredning er forbudt. Du er selv ansvarlig for, at filerne ikke spredes videre til andre brugere.

En licens er personlig og må kun bruges til én person. Derfor er det ikke lovligt at flere deles om én licens. Ved accept af vores betingelser accepterer du, at du kun bruger din licens til én person, og derfor ikke deler den med andre eller bruges til anden undervisning.

Ved konkret mistanke om brud på licensbetingelserne, forbeholder Superfit Mor ApS sig ret til at suspendere adgang til et givent produkt.

Billeder, video, grafik, lyd og tekst
Billeder og tekst på og købt fra Superfitmor.dk tilhører virksomheden, Superfit Mor ApS. Alle billeder og tekst, der er gengivet på Superfitmor.dk har Superfit Mor ApS v/ Thora Bjørn samtlige rettigheder til, herunder ophavsrettighederne. Billeder eller tekst fra Superfitmor.dk må ikke kopieres, gengives eller lign. uden forudgående skriftlig tilladelse fra Thora Bjørn personligt. Alle rettigheder forbeholdes.

Tekst, grafik, billeder, lyd og andet indhold på dette website er beskyttet efter lov om ophavsret. Superfit Mor Aps forbeholder sig alle rettigheder til indholdet, herunder retten til at udnytte indholdet med henblik på tekst- og datamining, jf. ophavsretslovens § 11 b og DSM-direktivets artikel 4.

Krænkelse af nævnte rettigheder samt intellektuelle rettigheder er erstatningspådragende.

Levering af digitale produkter
Digitale produkter, som ebøger, lydfiler eller videoer, leveres efter et gennemført køb i form af et personligt login til det pågældende online træningsrum. Når du har afsluttet købsprocessen, modtager du inden for få minutter en faktura med et personligt login på den e-mail, du har oplyst. VIGTIGT: Tjek at du har oplyst korrekt emailadresse! Har du betalt via Mobilepay kan der gå op til 12 timer, før købet godkendes, da disse køb skal sendes manuelt videre i systemet.

Ansvarsbegrænsning
Superfit Mor ApS kan ikke gøres ansvarlig for indirekte tab, herunder følgeskader, drifts- og omsætningstab, avancetab, tidstab eller andet indirekte tab med mindre andet følger af dansk rets almindelige ufravigelige regler.

Regler for kurser hos Superfit Mor ApS
Adgangen til kurser på sker via et personligt login og password. Det købte password må udelukkende benyttes af én person, og adgangen til kursus områder. Det er således i strid med den indgåede aftale at lade mere end én person benytte adgangen, og overtrædelser heraf vil blive fulgt op af erstatningskrav.

Det er forbudt under erstatningsansvar at videregive og/eller citere i uddrag eller samlet af det indhold, du har adgang til i onlinekurserne via password.

Superfit Mor ApS forbeholder sig ret til at afvise at give medlemsskab til en person, såfremt dette skønnes at være den bedste løsning.

Systemkrav
Brug af digitale produkter, f.eks. ebøger, lydfiler, videoer mv, købt hos Superfit Mor ApS forudsætter, at du er i besiddelse af udstyr, såsom en iPad, ebogslæser eller computer med internetadgang og særligt software, hvilket naturligvis kan medføre særlige udgifter for dig. Brugen kan kræve, at du fra tid til anden foretager opdateringer eller opgraderinger. Da brug af digitale produkter købt hos Superfit Mor ApS kræver hardware, software og Internetadgang, kan disse faktorer have indvirkning på din mulighed for at benytte det købte. Du anerkender og er indforstået med, at sådanne systemkrav, der fra tid til anden kan ændres, er dit eget ansvar.

Dansk ret
Enhver uoverensstemmelse i anledning af køb og bestilling af varer m.v. hos Superfit Mor Aps er omfattet af dansk ret.

Personlig vejledning
En booking er først gældende, når betalingen er gået igennem og man har modtaget en bekræftelse pr. mail fra Superfit Mor Aps.

Booking af 1:1 session er bindende. Aflysning af 1:1 sessioner / E-sessioner skal ske senest 48 timer før sessionen påbegynder. Ved rettidig aflysning kan det fulde beløb refunderes. Ved ikke-rettidig aflysning refunderes det indbetalte ikke.

Særligt ifh. covid-19 og 1:1 sessioner

Håndsprit: I træningsklinikken har vi håndsprit, som du bedes bruge ved ankomst.

Mundbind: Så længe situationen omkring corona i Danmark er, som den er i øjeblikket, er det nødvendigt, at både du og jeg har mundbind på ved visse øvelser/sektioner af 1:1 sessionen. Vi har engangsmasker i klinikken, som du kan bruge, hvis du ikke har din egen med.

Pårørende: Det er ikke muligt at medbringe babyer, børn eller andre pårørende til din 1:1 session.

Har du symptomer på covid-19, må du ikke møde op til din session, men tag i stedet telefonisk kontakt.

Forbehold
Superfitmor.dk tager forbehold for trykfejl og prisfejl på alle produkter på hjemmesiden.

Personoplysninger

Læs her mere om, hvordan Superfit Mor ApS behandler personoplysinger i overensstemmelse med GDPR-lovgivningen.

Superfit Mor ApS forbeholder sig retten til at lukke for adgangen til at downloade produkter, såfremt de indtastede personoplysninger er åbenlyst falske.

Træn med omtanke
Alt materiale fra Superfit Mor ApS bygger på grundig research. Selvom alle foranstaltninger er taget for at sikre, at informationen og øvelserne er korrekte, kan forfatteren eller Superfit Mor ApS ikke holdes ansvarlige for eventuelle skader, uheld eller tab, som utilsigtet måtte opstå. Træningen foregår på eget ansvar.

Få grønt lys fra din læge, inden du starter med at træne, efter du har født. Lyt altid til din krop og hold pause, hvis du føler ubehag.

Terms and Conditions

General Terms of Use

This website (the “Site”) is owned and operated by Superfit Mom/Superfit Mor and “Superfit-mom.com (“Superfit Mom,” “we” or “us”). By using the Site, you agree to be bound by these Terms of Use and to use the Site in accordance with these Terms of Use, our Privacy Policy, and Disclaimer and any additional terms and conditions that may apply to specific sections of the Site or to products and services available through the Site or from Superfit Mom. Accessing the Site, in any manner, whether automated or otherwise, constitutes use of the Site and your agreement to be bound by these Terms of Service. We reserve the right to change these Terms of Use or to impose new conditions on use of the Site, from time to time, in which case we will post the revised Terms of Use on this website. By continuing to use the Site after we post any such changes, you accept the Terms of Use, as modified. These Terms of Use etc. are a binding contract between you and us. You must agree to and accept all of the terms etc. or you do not have the right to use the site and services.

Intellectual Property Rights

This Site and all the materials, text, images, videos, audios, available on the Site are the property of Superfit Mor/Superfit Mom and are protected by copyright, trademark, and other intellectual property laws. This includes Consolidated Act on Copyright No. 202 of February 27th, 2010 (The Danish Copyright Act). The Site is provided solely for your personal noncommercial use. You may not use the Site or the materials available on the Site in a manner that constitutes an infringement of our rights or that has not been authorized by us. Unless explicitly authorized in these Terms of Service or by the owner of the materials, you may not modify, copy, reproduce, republish, upload, post, transmit, translate, sell, create derivative works, exploit, or distribute in any manner or medium (including by email or other electronic means) any material from the Site. 

Disclaimers

The information, products and services offered on or through the site and by Superfit Moe/Superfit Mom are provided “as is” and without warranties of any kind either express og implied. To the fullest extent permissible pursuant to applicable law, we disclaim all warranties, express og implied, including, but not limited to, implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. We do not warrant that the site or any of it´s functions will be uninterrupted or error-free, that defects will be corrected, or that any part of this site, including bulletin boards, or the servers that make it available, are free of viruses or other harmful components. We do not warrant or make any representations regarding the use og the results of the use of the site or materials on this site or on third-party sites in terms of their correctness, accuracy, timeliness, reliability or otherwise. You agree at all times to defend, indemnify and hold harmless Superfit Mor/Superfit Mom, its affiliates, their successors, transferees, assignees and licensees and their respective parent and subsidiary companies, agents, associates, officers, directors, shareholders and employees of each from and against any and all claims, causes of action, damages, liabilities, costs and expenses, including legal fees and expenses, arising out of or related to your breach of any obligation, warranty, representation or covenant set forth herein.

Online Commerce

You release us from any damages that you incur, and agree not to assert any claims against us or them, arising from your purchase or use of any products or services made available by third parties through the Site. You agree that Superfit Mor/Superfit Mom shall not be responsible or liable for any loss, damage, or other matters of any sort incurred as the result of such dealings. You agree to be financially responsible for all purchases made by you or someone acting on your behalf through the Site. You agree to use the Site and to purchase services or products through the Site for legitimate, non-commercial purposes only. You also agree not to make any purchases for speculative, false or fraudulent purposes or for the purpose of anticipating demand for a particular product or service. You agree to only purchase goods or services for yourself or for another person for whom you are legally permitted to do so. When making a purchase for a third party that requires you to submit the third party’s personal information to us or a merchant, you represent that you have obtained the express consent of such third party to provide such third party’s personal information.

Registration

To access certain features of the Site, we may ask you to provide certain demographic information including your gender, year of birth, zip code and country. In addition, if you elect to sign-up for a particular feature of the Site, such as chat rooms, web logs, or bulletin boards, you may also be asked to register with us on the form provided and such registration may require you to provide personally identifiable information such as your name and email address. You agree to provide true, accurate, current and complete information about yourself as prompted by the Site’s registration form. If we have reasonable grounds to suspect that such information is untrue, inaccurate, or incomplete, we have the right to suspend or terminate your account and refuse any and all current or future use of the Site (or any portion thereof). Our use of any personally identifiable information you provide to us as part of the registration process is governed by the terms of our Privacy Policy.

Passwords

To use certain features of the Site, you will need a username and password, which you will receive through the Site’s registration process. You are responsible for maintaining the confidentiality of the password and account, and are responsible for all activities (whether by you or by others) that occur under your password or account. You agree to notify us immediately of any unauthorized use of your password or account or any other breach of security, and to ensure that you exit from your account at the end of each session. We cannot and will not be liable for any loss or damage arising from your failure to protect your password or account information.

Limitation of Liability

Under no circumstances, including, but not limited to, negligence, shall we, our subsidiary and parent companies or affiliates be liable for any direct, indirect, incidental, special or consequential damages that result from the use of, or the inability to use, the site, including its materials, products, or services, or third-party materials, products, or services made available through the site, even if we are advised beforehand of the possibility of such damages. (Because some states do not allow the exclusion or limitation of certain categories of damages, the above limitation may not apply to you. In such states, our liability and the liability of our subsidiary and parent companies or affiliates is limited to the fullest extent permitted by such state law.) You specifically acknowledge and agree that we are not liable for any defamatory, offensive or illegal conduct of any user. If you are dissatisfied with the site, any materials, products, or services on the site, or with any of the site’s terms and conditions, your sole and exclusive remedy is to discontinue using the site and the products, services and/or materials. This site is continually under development and Superfit Mor/Superfit Mom make no warranty of any kind, implied or express, as to its accuracy, completeness or appropriateness for any purpose. If you are a California resident, you shall and hereby do waive California civil code section 1542, which says: “a general release does not extend to claims which the creditor does not know or suspect to exist in his favor at the time or executing the release, which, if know by him must have materially affected his settlement with the debtor”.

Termination

We may cancel or terminate your right to use the Site or any part of the Site at any time without notice. In the event of cancellation or termination, you are no longer authorized to access the part of the Site affected by such cancellation or termination. The restrictions imposed on you with respect to material downloaded from the Site, and the disclaimers and limitations of liabilities set forth in these Terms of Service, shall survive.

Refund Policy

Your purchase of a product or service or ticket to an event may or may not provide for any refund. Each specific product, service, event or course will specify its own refund policy.

Assignment

This Agreement shall be binding upon and inure to the benefit of Superfit Mor/Superfit Mom and our respective assigns, successors, heirs, and legal representatives. Neither this Agreement nor any rights hereunder may be assigned without the prior written consent of Superfit Mor/Superfit Mom. Notwithstanding the foregoing, all rights and obligations under this Agreement may be freely assigned by Superfit Mor/Superfit Mom to any affiliated entity or any of its wholly owned subsidiaries.

Choice of Law and Venue

These Terms of Use shall be governed by and construed in accordance with Danish laws and any dispute shall be subject to binding arbitration in Copenhagen, Denmark. If any provision of this agreement shall be unlawful, void or for any reason unenforceable, then that provision shall be deemed severable from this agreement and shall not affect the validity and enforceability of any remaining provisions.

Products and services are offered by Superfit Mom/Superfit Mor ApS, Bastebjerg 16, 2690 Karlslunde, Denmark. 0045 6127 0317. CVR no. 38 58 47 15. Contact info@superfitmor.dk or info@superfit-mom.com

All prices are in Euro, US Dollars, UK Pounds or Danish kroner (DKK), incl. VAT where applicable. Payments must be made via credit card.

Cancellation

No right of cancellation is granted on digital goods (digital content, such as ebooks, audio files or video material).

By purchasing online products, you waive the standard 14-day return policy of the consumer agreement law. This means that the right of withdraw/cancel a purchase lapses on digitally delivered goods and services as soon as the purchased items are put into service, as it cannot be returned. You agree that a digital product will be considered taken in use after you have completed the payment and received your invoice and thus have access to the digital product or online course.

By purchasing a subscription or one-time purchase, you consent to the cancellation of 14 days cancellation right. This means that the right of withdrawal lapses as soon as the payment is approved and the product is thereby regarded as being put into service. This applies to all digital products on (video and audio programs, e-books, webinar). Digital products cover all online and download products in Superfitmom.dk and Superfit-mom.com.

Delivery takes place immediately after payment, usually within minutes, however in special cases it can take up to 5 business days.

License rights

Sharing and/pr distributing materials belonging to Superfit Mor/Superfit Mom is not allowed. Actions in breach of license rights will result in prosecution under Danish law.

All rights to digital product courses, workshops and events belong to Superfit Mor ApS. Upon purchase, you obtain a personal license to use the purchased product as specified under the new product. It is a criminal offense to distribute the material further.

As user or customer, it is your responsibility that the purchased material is not disclosed by the third party.

All copying and further unlawful dissemination is prohibited. You are responsible for not sharing or spreading files that belong to Superfit Mor/Superfit Mom to other users.

A license/login to Superfit Mor/Superfit Mom online product is personal and may only be used by one person. Therefore, it is not legal if several people share one license. By accepting our terms, you agree that only you use your license for one person and you under no circumstances may share it with others or use it for teaching purposes.

Delivery of digital products

Delivery of digital products, such as ebooks, audio filters or videos, are handled directly upon purchases in the form of a personal login to the online course. Once you have completed the purchase process, you will receive an invoice with a personal login to the email within minutes. IMPORTANT: Make sure you have provided the correct email address!

Superfit Mor Aps/Superfit Mom is not liable for any printing errors and price errors on all products on the websites and webshop.

System Requirements

Use of digital products, e.g. ebooks, audio files, videos, etc., purchased from Superfit Mor ApS/Superfit Mom presuppose you have the equipment (such as smart phone, tablet, ebook reader or computer with internet access and separate software, of course you can carry out special expenses for you. Use may require you to periodically foresee updates or upgrades. Using digital products purchased from Superfit Mor ApS/Superfit Mom requires hardware, software and internet access, and these factors affect your ability to use the purchased. You acknowledge and agree that such system requirements that may be amended from time to time are your own responsibility.

Personal data

Superfit Mor ApS/Superfit Mom conplies to personal information in accordance with GDPR legislation.

Superfit Mor ApS/Superfit Mom reserves the right to terminate access to online products or download products if the personal data entered is clearly false.

Exercise with care

All material from Superfit Mor ApS is based on thorough research. While every effort has been made to ensure that the information and exercises are accurate, the author or Superfit Mor ApS/ Superfit Mom cannot be held responsible for any damage, accident or loss that may occur inadvertently. Exercising with our products takes place at your own risk.

Make sure to get green light from your doctor before you start exercising after childbirth. Always listen to your body and pause if you feel uncomfortable.