Handelsbetingelser - Superfit Mor

GRATIS GAVER : Få mine
4 bedste maveøvelser til efter fødslen + 5 dages Mini-Kursus

Ja tak, send dem straks

Handelsbetingelser

Generel information:

Produkter og tjenester udbydes af Superfit Mor ApS, Bastebjerg 16, 2690 Karlslunde, DK. +45 6127 0317. CVR-nr. 38 58 47 15. Kontakt på info@superfitmor.dk

Alle priser er i danske kroner (DKK) inkl. moms. Betalinger skal ske med Dankort, Visa, Mastercard eller via MobilePay til 44417

Fortrydelsesret
Der ydes ikke fortrydelsesret på digitale varer (dvs. digitalt indhold som f.eks. ebøger, lydfiler eller videomateriale, der ikke leveres på et fysisk medium).

Licensrettigheder
DELING OG/ELLER DISTRIBUERING AF SUPERFIT MOR’S MATERIALE ER IKKE TILLADT. HANDLINGER I STRID MED LICENSRETTIGHEDERNE VIL RESULTERE I RETSFORFØLGELSE.

Alle rettigheder til digitale produkter kurser, workshops samt events tilhører Superfitmor.dk. Ved køb opnås licens til at benytte det købte produkt som angivet under det pågældende produkt. Det er strafbart at distribuere materialet videre.

Den tildelte licens til elektroniske produkter berettiger dig til, inden for lovgivningens rammer, at anvende de købte produkter til personligt, ikke-erhvervsmæssige formål, men ikke til videresalg, overførsel, overdragelse eller underlicensiering.

Du er til enhver tid berettiget til at anvende de købte produkter på lige så mange udstyrsenheder (f.eks. en mobiltelefon, ipad og computer), du har lyst til.

Al kopiering og yderligere uretmæssig spredning er forbudt. Du er selv ansvarlig for, at filerne ikke spredes videre til andre brugere.

En licens er personlig og må kun bruges til én person. Derfor er det ikke lovligt at flere deles om én licens. Ved accept af vores betingelser accepterer du, at du kun bruger din licens til én person, og derfor ikke deler den med andre eller bruges til anden undervisning.

Billeder og tekst
Billeder og tekst på Superfitmor.dk tilhører virksomheden, SuperFit Mor ApS. Alle billeder og tekst, der er gengivet på Superfitmor.dk har Superfit Mor ApS v/ Thora Bjørn samtlige rettigheder til, herunder ophavsrettighederne. Billeder eller tekst fra Superfitmor.dk må ikke kopieres, gengives eller lign. uden forudgående skriftlig tilladelse fra Thora Bjørn personligt. Alle rettigheder forbeholdes. Krænkelse af nævnte rettigheder samt intellektuelle rettigheder er erstatningspådragende.

Levering af digitale produkter
Digitale produkter, som ebøger, lydfiler eller videoer, leveres efter et gennemført køb i form af et personligt login til det pågældende online træningsrum. Når du har afsluttet købsprocessen, modtager du inden for få minutter en faktura med et personligt login på den e-mail, du har oplyst. VIGTIGT: Tjek at du har oplyst korrekt emailadresse! Har du betalt via Mobilepay kan der gå op til 12 timer, før købet godkendes, da disse køb skal sendes manuelt videre i systemet.

Ansvarsbegrænsning
Superfitmor.dk kan ikke gøres ansvarlig for indirekte tab, herunder følgeskader, drifts- og omsætningstab, avancetab, tidstab eller andet indirekte tab med mindre andet følger af dansk rets almindelige ufravigelige regler.

Regler for kurser hos Superfitmor.dk
Adgangen til kurser på sker via et personligt login og password. Det købte password må udelukkende benyttes af én person, og adgangen til kursus områder. Det er således i strid med den indgåede aftale at lade mere end én person benytte adgangen, og overtrædelser heraf vil blive fulgt op af erstatningskrav.

Det er forbudt under erstatningsansvar at videregive og/eller citere i uddrag eller samlet af det indhold, du har adgang til i onlinekurserne via password.

Superfitmor.dk forbeholder sig ret til at afvise at give medlemsskab til en person, såfremt dette skønnes at være den bedste løsning.

Systemkrav
Brug af digitale produkter, f.eks. ebøger, lydfiler, videoer mv, købt hos Superfitmor.dk forudsætter, at du er i besiddelse af udstyr, såsom en iPad, ebogslæser eller computer med internetadgang og særligt software, hvilket naturligvis kan medføre særlige udgifter for dig. Brugen kan kræve, at du fra tid til anden foretager opdateringer eller opgraderinger. Da brug af digitale produkter købt hos Superfit Mor ApS kræver hardware, software og Internetadgang, kan disse faktorer have indvirkning på din mulighed for at benytte det købte. Du anerkender og er indforstået med, at sådanne systemkrav, der fra tid til anden kan ændres, er dit eget ansvar.

Dansk ret
Enhver uoverensstemmelse i anledning af køb og bestilling af varer m.v. hos Superfitmor.dk er omfattet af dansk ret.

Personlig vejledning
En booking er først gældende, når betalingen er gået igennem.

Aflysning af 1:1 sessioner/personlig vejledning skal ske senest 48 timer før sessionen påbegynder. Ved rettidig aflysning kan det fulde beløb evt. refunderes. Ved ikke-rettidig aflysning refunderes det indbetalte ikke.

Forbehold
Superfitmor.dk tager forbehold for trykfejl og prisfejl på alle produkter på hjemmesiden.

Træn med omtanke
Alt materiale fra Superfit Mor ApS bygger på grundig research. Selvom alle foranstaltninger er taget for at sikre, at informationen og øvelserne er korrekte, kan forfatteren eller Superfit Mor ApS ikke holdes ansvarlige for eventuelle skader, uheld eller tab, som utilsigtet måtte opstå. Træningen foregår på eget ansvar.

Få grønt lys fra din læge, inden du starter med at træne, efter du har født. Lyt altid til din krop og hold pause, hvis du føler ubehag.